برگزيده شدن طرح پيشنهادي استاد دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه در ششمين فراخوان صندوق علمي راه ابريشم

در ششمین فراخوان مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) و آکادمی علوم چين (CAS)، طرح پژوهشي ملي دكتر محمدجعفر كرماني، عضو هيأت علمي گروه حرارت و سیالات دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اميركبير به عنوان يكي از 5 طرح پيشنهادي منتخب در «فراخوان مشترك صندوق علمي راه ابريشم (SRSF)، برگزيده شد. طرح پژوهشي ايشان با عنوان

Design, simulation, manufacturing and test of an innovative foam-based PEM fuel cell stack of upgraded power density for vehicles and combined heat and power systems

در زمينه انرژي­ هاي تجديدپذير و در همكاري با موسسه تبديل انرژي گوانجوي آكادمي علوم چين به صورت مشترك تهيه شده است.

در ششمين فراخوان اين صندوق كه در راستای فعالیت‌های پژوهشی مشترک میان محققین ایرانی و محققین آکادمی علوم چین در دو قالب «پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک» و «کارگاه‌های مشترک» اعلام و اجرایی شده، پيشنهادهاي طرح­ هاي پژوهشي مشترك از دانشگاه ها و موسسات سراسر كشور در زمینه­ های انرژی‌ های تجدیدپذیر و مهندسی زیستی و کارگاه‌ های مشترک در حوزه‌های علوم آب، فناوری نانو و مهندسی زیستی به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ارسال شد و نهايتاَ پس از بررسی و ارزیابی علمي، ۵ طرح پژوهشی و ۴ کارگاه مشترک میان پژوهشگران ایرانی و چینی پذيرفته شده و از آنها حمايت مالي صورت خواهد گرفت.