تفاهم نامه ها

دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه مسئولیت امضای تفاهم نامه های همکاری و قراردادهای بین الملی دانشگاه را بر عهده دارد. در اين صفحه نسخه خام این تفاهم نامه ها و قراردادها را به همراه لیستی از تفاهم نامه ها و قراردادهای امضا شده  مشاهده مي فرماييد. 

پيشنويس تفاهم نامه ها و قرار داد ها :

MOU

MOU for Adjunct Faculty

Agreement for Student and Staff Exchange

Agreement for Joint Supervision

Agreement for Dual PhD Degree

Agreement for Dual MSc Degree

تفاهم نامه ها

Austria

University of Salzburg Business School

University of Montan

Belarus

Belarusian State Technological University

Canada

Siemens

China

(Shandong University (Institute of Colloid and Interface Chemistry

England

Herriot Watt University

University of Surrey

France

AgroParisTech

Chimie ParisTech

Ecole Polytechnic

ENSAE ParisTech

ENSTA ParisTech

Telecom ParisTech

CentraleSupelec

University of Nantes

Arts et Métiers ParisTech

École nationale d’ingénieurs de Brest

Grenoble Ecole de Management

University of Grenoble Alpes

Ecole des ponts ParisTech

University of Valenciennes

Germany

(Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeir (GIZ

Niederrhein Hochschule

Freiberg University of Mining and Technology

Furtwangen University

University of Bayreuth

Technical University of Darmstadt

University of Stuttgart

University of Passau

India

Indian Institute of Technology

Manchester Education

Indonesia

Bandung Institute of Technology

Iraq

Alkarkh University

Middle & Al-Furat Al-Awsat Technical Universities

Alyasiri Cultural Foundation

University of Babylon

Basrah University of Oil and Gas

Islamic City College

University of Karbala

Karbala Center for Studies and Researches

University of Kufa

Salahaddin University

University of Baghdad

Italy

Polytechnic of Milan

University of Camerino

Polytechnic University of Torino

Lebanon

Lebanese International University

Malaysia

University Putra Malaysia

University of Malaya

Multimedia University

University Sains Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia

Netherlands

Technical University of Delft

RSM Erasmus University

Poland

Poznan University of Technology

Gdansk University of Technology

Adam Mickiewicz University

Lodz University of Technology

Portugal

Instituto Superior Técnico

South Korea

Sungkyunkwan University

Spain

(Autónoma University of Madrid (A4U

(Universidad Carlos III (A4U

(Universitat Autònoma de Barcelona (A4U

(Universitat Pompeu Fabra (A4U

Technical University of Madrid

University of Santiago de Compostella

Turkey

Marmara University

USA

University of California, Los Angeles

University of Wisconsin

قرار داد ها

Austria

University of Salzburg Business School

Joint MBA Program

University of Montan Leoben and Freiberg University of mining and Technology

Joint Program in Mining and Metallurgy

England

University of Surrey

Double Degree, PhD level

France

Paris Descartes

Joint Program in Applied Statistics

Ecole Polytechnic

Joint Program at BSc, MSc level

CentraleSupelec

Exchange Program

Nantes University

Exchange Program at MSc level

Telecom ParisTech

Exchange Program at MSc and PhD level

Mod’Art International

Dual Degree Program

Germany

University of Passau

Exchange Program, BSc level

Training program for Afghan lecturers funded by GIZ

India

Indian Institute of Technology, Delhi

Exchange Program at MSc and PhD level

Iraq

Middle and Al-Furat Al-Awsat universities

Joint Program at BSc and MSc level

Netherlands

Technical University of Delft

Joint Degree Program in Energy Management

Maastricht School of Management

Joint DBA Program

RSM Erasmus University

Part-time Executive Diploma Program

Poland

Lodz University of Technology

Exchange Program at MSc and PhD level

Spain

Polytechnic University of Catalonia

Faculty Exchange Program

South Korea

Sungkyunkwan University

Exchange program, Students and Faculty