تمديد فراخوان هاي آژانس دانشگاه هاي فرانسه زبان (AUF) براي سال تحصيلي 2020-2021

با توجه به شرایط جهاني پیش آمده ناشي از شيوع ويروس كرونا، فراخوانهای سال تحصیلی 2020-2021  آژانس دانشگاه های فرانسه زبان (AUF)، براي استادان و دانشجويان، تا تاريخ 10 می 2020 تمدید شده اند. این فراخوانها بدين شرح هستند:

 فراخوان بورسیه های بین المللی در مقطع دکتری در لبنان

فراخوان تقویت مهارت های حرفه ای مدرسان در بخش های فرانسه زبان

فراخوان نوآوری های دیجیتال در آموزش دانشگاهی

 فراخوان گرنت های توسعه آموزشی- پژوهشی برای اساتید و مربیان

 فراخوان توسعه همکاری بین دانشگاهی (تبادل استاد/ پژوهشگر برای ارائه درس، سمینار، راهنمایی یا شرکت در جلسه دفاع رساله) با دیگر اعضای آژانس   

 فراخوان حمایت از آموزش نوآورانه