دوره ی مشترک MBA دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه بین‌المللی مدآرت

“مدیریت اجرایی در تجارت و بازار صنایع مد پوشاک و کالا جانبی”

با حمایت اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاك ایران، پژوهشکده مواد و فناوری­های پیشرفته در نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مشارکت دانشگاه بین­المللی مدآرت فرانسه از طریق دوره­هاي آموزشی فشرده(کوتاه مدت) و با همکاري انجمن­ها و اتحادیه­هاي تخصصی پوشاك و نساجی دوره مشترك MBA  در صنایع مد و پوشاک برگزار می­نماید.

اطلاعات تکمیلی در خصوص دوره