دوره کارآموزی و فرصت مطالعاتی در دانشگاه اکول پلی تکنیک فرانسه

  • مقطع تحصیلی:
    • دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی می بایست حد اقل دو سال از تحصیل خو را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذرانده باشد.
    • دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
    • دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع دکتری
  • طول مدت دوره: 3 تا 6 ماه
  • مهلت بارگذاري مدارک در پورتال دانشگاه اکول پلی تکنیک: 3 بهمن 1400
  • جهت امضای فرم Home Institution Approval   فرم کامل شده خود را همراه شماره دانشجويي خود به آدرس ایمیل zdehghani@aut.ac.ir با موضوع کارآموزی اکول ارسال فرمایید.

توجه:

متقاضیان جهت ارزیابی اولیه از طرف مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه می بایست مدارک زیر را از طریق این لینک  تا تاریخ 26 دي ماه 1400 ثبت نمایند.

تاییدیه دانشکده و استاد

– ریزنمرات

– شرح حال علمی (CV)