دوره ی مشترک Bachelor of Fashion Communication دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه بین‌المللی مدآرت

“کارشناسی مدیریت محتوای رسانه­ایی در صنعت مد و پوشاک”

با حمایت اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاك ایران، پژوهشکده مواد و فناوری­های پیشرفته در نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مشارکت دانشگاه بین­المللی مدآرت فرانسه از طریق دوره­هاي آموزشی فشرده و با همکاري انجمن­ها و اتحادیه­هاي تخصصی پوشاك و نساجی دوره فشرده مدریت محتوای رسانه­ایی در صنعت مد و پوشاک (Fashion Communication) به صورت مشترك در بخش بین­الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می­گردد.

 

اطلاعات تکمیلی در خصوص دوره