دوره ی مشترک Bachelor of Fashion Design دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه بین‌المللی مدآرت

“طراحی پوشاک”

با حمایت اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاك ایران، پژوهشکده مواد و فناوری­های پیشرفته در نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مشارکت دانشگاه بین­المللی مدآرت فرانسه از طریق دوره­هاي آموزشی فشرده و با همکاري انجمن­ها و اتحادیه­هاي تخصصی پوشاك و نساجی دوره فشرده Fashion Design به صورت مشترك در بخش بین­الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می­گردد.

 

اطلاعات تکمیلی در خصوص دوره