فراخوان بنیاد پژوهش آلمان (DFG) براي حمايت از پژوهش و مطالعه در زمینه همه گیری

در یک ابتکار میان رشته ای، بنياد پژوهش آلمان DFG از كليه محققان فردی و گروه های پژوهشی، كه تحقيقاتي در زمينه هاي پیشگیری، تشخیص زودهنگام، غربالگری، مهار، دلایل و تأثیرات پاندمی و اپیدمی ها، میکرواورگانیزم ها و ویروس ها از جمله کرونا به عمل آورند، حمايت مالي خواهد كرد.
همکاری با مراکز علمی و دانشمندان بین المللی برای درخواست های مراکز علمی و محققان آلمانی امتیاز ویژه محسوب شده و شانس پذیرش درخواست را بالا خواهد برد.

اطلاعات بيشتر و ارسال درخواست را مي توانيد اينجا مشاهده كنيد.