فراخوان شرکت در برنامه پژوهشی جندی شاپور 1399

برنامه پژوهشی جندی‌شاپور توسط مرکز مطالعات و همکاري‌های علمی بين‌المللی و بخش همکاری و فعالیت فرهنگي سفارت فرانسه با فراخوان سالانه اجرا می‌شود. اين برنامه از سال 1383 آغاز شده است، و هدف آن ارتقاء و گسترش همکاری‌های علمی پژوهشی ميان پژوهشگران دو کشور ايران و فرانسه می‌باشد.

نوع حمايت:
در صورت پذیرش طرح پیشنهادی، مبلغ 600 میلیون ریال از طرف مرکز مطالعات و همکاري‌هاي علمي بين‌المللي برای پژوهشگران ايرانی و از طرف نماينده فرانسه بودجه ای برای پژوهشگران فرانسوی اختصاص داده می‌شود. در مقابل پژوهشگران ملزم هستند که گزارشي سالانه از پيشرفت طرح و فعاليت‌هاي انجام شده در خصوص چاپ مقالات در مجلات معتبر و برگزاری حداقل یک نشست علمی، در صورت امکان با حضور طرف فرانسوی ونماینده علمی مرکز در ایران صورت پذیرد. مدت پروژه‌هايي كه همراه با آموزش در سطح دکتري يا پسا دکتري می‌باشند، حداکثر دو سال است.

اولویت‌های پژوهشی:
برنامه جندي‌شاپور شامل طرح‌هاي مشترک پژوهشي در تمامي حوزه‌های تخصصی از جمله علوم انساني و اجتماعی (حقوق، اقتصاد و مدیریت و…)، علوم پزشکی، علوم فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم محيط زيست و زیست‌شناسی است که با در نظر گرفتن اولویت‌های پژوهشی مورد تصويب کمیته‌های علمی دو کشور قرار گرفته است. طرح‌هايی که شرایط ذیل را دارا باشند، در اولویت قرار می‌گیرند:
• طرح‌هايي که موجب همکاری چند آزمايشگاه يا موسسه مختلف ايراني و فرانسوي شوند؛
• طرح‌‌هايي كه کمک به توسعه، به ويژه توسعه اجتماعي- اقتصادي کنند.
• طرح‌هایی که در چارچوب اولویت‌های مرکز مطالعات قرار گیرند.

شرايط شرکت در برنامه:
1. تصويب طرح توسط يكي از موسسات پژوهشي يا دانشگاه‌هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
2.  انتخاب يك نماينده بعنوان مسئول طرح براي طرح‌‌هايي كه چند موسسه يا دانشگاه در آن مشاركت دارند؛ وابستگی شغلی (Affiliation)  مجری باید از دانشگاه های مربوط به بند 1 شرایط شرکت باشد.
3. متقاضی شرکت در برنامه جندی شاپور نبایستی قرارداد جاری در سایر برنامه های مرکز داشته باشد و در صورتی که طرح مشترکی داشته، از مدت اختتام آن یک سال گذشته باشد تا مشمول استفاده از حمایت مالی این برنامه شود.
آخرين مهلت تحويل مدارک روز 10 تیرماه 1399 ، 30June, 2020 می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به وبسایت مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی به نشانی http://www.cissc.ir مراجعه فرمایید.