فراخوان AUF برای حمایت از رویدادهای علمی در سال 2020

آژانس دانشگاهی AUF سومین و آخرین فراخوان مربوط به حمایت مالی از رویدادهای علمی در سال 2020 در خاورمیانه را در قالب بخشی از پروژه «گردآوری، انتشار و ارتقای علمی» و با هدف عینیت بخشی و اعتلای پژوهش در منطقه اعلام کرده است.

این حمایت مالی شامل رویدادهایی که بین 1 اکتبر 2020 و 28 فوریه 2021 برگزار خواهند شد، میشود.

مهلت ارسال درخواست ها: 1 تا 31 جولای 2020

ارسال درخواست به: manifsc-mo@auf.org