برگزيده شدن استاد دانشكده مهندسي برق به عنوان مولف برجسته IEEE بزرگترین انجمن مهندسی جهان

پروفسور گئورك قره پتيان، استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر و يكي از برجسته ترين محققان كشور در حوزه شبكه هاي هوشمند و سيستم هاي قدرت، به عنوان مولف برجسته IEEE در محور “بهبود  کنترل فركانس چندريزشبكه ها در شبكه هاي توزيع” براي ماه ژانويه سال 2022 برگزيده شد.

انتخاب ايشان و دو استاد سرآمد دیگر از دانشگاه ايالتي اوهايوي آمریکا و ETH زوريخ سوئیس در سايت پايگاه اسنادی  IEEE Xplore اعلام شده است. براي اطلاعات بيشتر در اين خصوص مي توانيد صفحه مربوطه را مشاهده كنيد.

شایان ذکر است که پروفسور قره پتيان مولف بیش از 1300 مقاله ژورنال و كنفرانس با بيش از ده هزار ارجاع در زمينه سیستم هاي قدرت، مولف و مترجم بیش از 15 عنوان کتاب داخلی و بین المللی و جزو یک درصد اول دانشمندان پراستناد جهان هستند.