برگزاري مدرسه زمستاني در حوزه سيستمهاي انرژي، تاب آوری و تغييرات اقليمي 

دانشگاه صنعتي شريف، يكي از اعضاي كنسرسيوم 5 دانشگاه صنعتي برتر كشور (موسوم به UT5)، مدرسه زمستاني با عنوان Energy Systems Resilience and Climate Change” را در روزهاي 16 و 17 فوريه 2021 برابر با 28 و 29 بهمن ماه 1399 برگزار خواهد كرد. نشست هم انديشي مجازي در حوزه علم و فناوري نانو را با همكاري ساير اعضاي اين كنسرسيوم – دانشگاه هاي صنعتي شريف، صنعتي اميركبير، علم و صنعت ايران و صنعتي اصفهان برگزار خواهد كرد.

اين رويداد با حضور سخنرانانی از کشورهای ایران، چین، ژاپن، نیوزیلند، آمریکا و مالزی و همچنين اساتيدي از دانشگاه هاي عضو كنسرسيوم برگزار خواهد شد.