دوره کارآموزی و فرصت مطالعاتی در دانشگاه اکول پلی تکنیک فرانسه

  • مقطع تحصیلی:
    • دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی می بایست حد اقل دو سال از تحصیل خو را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذرانده باشد.
    • دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
    • دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع دکتری
  • طول مدت دوره: 3 الی 6 ماه
  • مهلت بارگزاری مدارک در پورتال دانشگاه اکول پلی تکنیک: 11 بهمن ۱۳۹۸
  • جهت امضای فرم Home Institution Approval   فرم کامل شده خود را همراه نامه اشتغال به تحصیل خود به آدرس ایمیل zdehghani@aut.ac.ir با موضوع کارآموزی اکول ارسال فرمایید.

توجه:

متقاضیان جهت ارزیابی اولیه از طرف مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه می بایست مدارک زیر را از طریق این لینک  تا تاریخ 27 دی ماه ثبت نمایند.

تاییدیه دانشکده و استاد

– ریزنمرات

– شرح حال علمی (CV)

قبل از ثبت درخواست به نکات زیر دقت فرمایید

– در صورتی که برنامه اعلام شده از حمایت مالی برخوردار باشد امکان ثبت نام در بیش از یک دوره نمی باشد و برای هر ترم متقاضی مجاز به ثبت درخواست در یک دوره را دارد

– در صورتی که متقاضی پذیرفته شده از ظرفیت خود استفاده نکند به مدت یک ترم امکان ثبت درخواست برای برنامه هایی که از حمایت مالی برخورداند را نخواهد داشت