برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه ریگا

برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه ریگا

شرایط

  • دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی می بایست حد اقل یک سال از تحصیل خو را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذرانده باشد
  • دانشجویان می بایست فقط از دروسی که به زبان انگلیسی و مطابق با رشته خود در سایت آن دانشگاه می باشد انتخاب کنند
  • دانشجویانی که در یک سال اخیر از بورس اراسموس پلاس استفاده کرده باشند امکان استفاده مجدد از این بورس را ندارد

اراسموس پلاس برنامه بورس آموزشی تحت حمایت اتحادیه اروپاست که با هدف سازماندهی تبادل دانشجو بین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اروپا و سایر نقاط جهان راه اندازی شده است . در این برنامه دانشجو میتواند با تحصیل در خارج از کشور از طریق برنامه اراسموس پلاس مهارت های ارتباطی، زبانی و بین فرهنگی خویش را تقویت نماید. طی این برنامه دانشجویان میتوانند در دوره های کوتاه مدت در دانشگاههای اروپایی تحصیل کنند و از مزایا و امکانات آنها بهره مند گردند.

در این مسیر، پیرو تلاشهای صورت گرفته توسط مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی و پس از عقد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی ریگا (Riga Technical University)، قرارداد تبادل دانشجو اراسموس پلاس منعقد گردید. این قرارداد این امکان را به دانشجو میدهد تا به مدت ۵ ماه در دانشگاه مقصد به تحصیل بپردازد و ماهانه مبلغ 800 یورو دریافت کنند.

رشته‌های مورد پذیرش: کلیه رشته های موجود به زبان انگلیسی در سایت دانشگاه ریگاه

طول مدت دوره: یک ترم (۵ ماه)

مهلت ارسال مدارک: 1 آبان 1401

بورس: اراسموس پلاس به مدت ۵ ماه

كارشناس برنامه هاي اروپا – زهره دهقاني (64545414)