فراخوان دور اول جايزه بين المللي يونسكو-الفوزان

فراخوان كميسيون ملي يونسكو ايران در خصوص جايزه بين­ المللي يونسكو-الفوزان براي سال ميلادي 2022 به تازگي اعلام شده است. اين جايزه هر دو سال يكبار به مبلغ كلي 250 هزار دلار به 5 نفر از دانشمندان جوان زير 40 سال در رشته هاي در علوم پايه، فناوري، مهندسي و رياضيات توسط بنياد الفوزان تعلق ميگيرد.

هدف از اهداي اين جايزه، تشويق دانشمندان جوان، به ويژه دانشمندان زن، در اين رشته ها براي پرورش همكاري ها، پيشرفت، عمومي سازي علم و مشاركت هاي بين المللي در سطح جهاني و تحقق نيازهاي آنها است.

آخرين مهلت براي ارسال مدارك 24 آبان 1401 تعيين شده است. اطلاعات كامل تر در خصوص فراخوان و مدارك لازم براي شركت در آن را مي توانيد در اينجا مشاهده كنيد.