بازدید هیات هنگ كنگی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هیاتی هنگ کنگی متشکل از مدیر روابط بین الملل، رئیس دانشکده مهندسی و رئیس دانشکده حسابداری واقتصاد دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ بعداز ظهر روز شنبه 2 اردیبهشت ماه 1396 در راستای گسترش همکاری های علمی و بین المللی با مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دیدار کردند.