مدیریت همکاری های علمی و بین المللی

كسب تجربه بين المللي براي دانشجويان

دوره هاي مشترك

دوره های مشترک دوره هایی هستند که با همکاری چند دانشگاه طي يك طرف قرارداد برگزار می شوند. این دوره ها می توانند منجر به احراز یک یا چند مدرک شود که بر اساس آن دانشجو بازه ای از دوره آموزشی خود را در هر یک از دانشگاه های طرف قراراداد می گذراند.

 

فرصت های مطالعاتی

فرصت های مطالعاتی این امکان را برای دانشجویان مقطع دکتری فراهم می کند که بتوانند مدتی از زمان تحصیل خود را در دانشگاه خارجی دلخواه خود تحصیل کنند. برای استفاده از اینگونه فرصت ها دانشجو باید خود با دانشگاه و استاد مورد نظرش ارتباط گرفته و موافقت ايشان را اخذ نماید. لازم به ذکر است که دانشگاه های خارجی که دانشگاه صنعتی امیرکبیر با آنها تفاهم نامه یا قرارداد دارد می توانند گزینه مناسبی برای انتخاب باشند. اسامی این دانشگاه ها را می توانید با مراجعه به بخش تفاهم نامه و قراردادها مشاهده کنید.

 

کارآموزی

دانشجویان می توانند در مقاطع مختلف با موافقت دانشگاه تا یک تا حداکثر سه ماه در دانشگاه یا موسسه خارجی کارآموزی کنند. دانشگاه های خارجی که دانشگاه صنعتی امیرکبیر با آنها تفاهم نامه یا قرارداد دارد می توانند گزینه مناسبی برای انتخاب باشند.

 

برنامه های تبادل دانشجو

برنامه های تبادل دانشجو برنامه هایی است که دانشگاه طی قراردادی با دانشگاه های خارجی این امکان را برای دانشجو فراهم می کند تا بتوانند مدتی از دوره تحصیل خود را یک تا حداکثر سه ترم را در دانشگاه طرف قرارداد سپری کنند. برای مشاهده اسامی دانشگاه هایی که اینگونه قرارداد را با دانشگاه صنعتی امیرکبیر امضا کرده اند می توانید به بخش فراخوان هاي ويژه دانشجويان را مشاهده کنید.

 

بازدید علمی

دفتر همکاری های علمی و بین المللی این امکان را برای دانشجویان این دانشگاه فراهم می کند تا از دانشگاه ها و صنایع کشورهای خارجی بازدید کرده و با مراکز تحقیقاتی یا آزمایشگاه های آن آشنا شوند. برای این منظور دانشگاه هایی که طرف قرارداد با دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند گزینه های مناسبی برای این اقدام هستند. به عنوان مثال موسساتی مانند دااد کشور آلمان حمایت مالی خاصی را برای این برنامه در نظر گرفته است.