برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه TU Darmstadt

شرایط 

  • دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی می بایست حد اقل دو سال از تحصیل خو را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذرانده باشد.
  • دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد صرفاً در ترم دوم یا سوم تحصیلی خود می‌تواند از این فرصت استفاده نماید.

رشته‌های مورد پذیرش: کلیه رشته های موجود به زبان انگلیسی در دانشگاه مقصد

طول مدت دوره: یک ترم

مهلت ارسال مدارک: 2 آبان 1400

بورس: ندارد

لازم به ذکر است تاییدیه استاد راهنما جهت شرکت در تمامی دوره ها و برنامه های بین الملل الزامی می باشد