برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه TU Darmstadt

شرایط 

  • دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی می بایست حد اقل دو سال از تحصیل خو را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذرانده باشد. 
  • دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد صرفاً در ترم دوم یا سوم تحصیلی خود می‌تواند از این فرصت استفاده نماید.

رشته‌های مورد پذیرش: کلیه رشته های موجود در دانشگاه مقصد

طول مدت دوره: یک الی دو ترم 

مهلت ارسال مدارک: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

لازم به ذکر است تاییدیه استاد راهنما جهت شرکت در تمامی دوره ها و برنامه های بین الملل الزامی می باشد