برنامه كارآموزي E3 مختص دانشجويان رشته هاي مهندسي و علوم

اكول پلي تكنيك لوازن (EPFL) برنامه كارآموزي ويژه دانشجويان بين­ المللي را به نام  Excellence in Engineering Program در تابستان سال آتي برگزار خواهد كرد. 

اين برنامه فشرده (E3) فرصت مناسبي براي دانشجويان بين ­المللي علاقمند به آشنايي با پژوهش در هر يك از حوزه هاي مهندسي، علوم و فناوري است. دانشجويان برگزيده شده در بازه زماني 8 تا 12 هفته اي اين برنامه در تابستان سال 2021، به گروه هاي تحقيقاتي در EPFL ملحق خواهند شد و در مجموعه اي از جلسات و كارگاه ها با حضور محققين اين دانشگاه و ساير كشورهاي دنيا شركت خواهند كرد.

دانشجويان كارشناسي در حال تحصيل در سال دوم و پس از آن و دانشجويان كارشناسي ارشد مي توانند در اين برنامه شركت نمايند. هزينه هاي مربوط به اقامت و زندگي  (و در شرايطي هزينه سفر) پوشش داده خواهد شد.

مهلت ارسال درخواست براي شركت در برنامه اول فوريه 2021 برابر با 13 بهمن 1399 است.

براي اطلاعات بيشتر در خصوص اين برنامه، يافتن آزمايشگاه ميزبان و مدارك لازم، فلاير برنامه و وب سايت را مشاهده كنيد.