برنامه های بورسیه 2017/2018 مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD)

مؤسسه تبادل آکادمیک آلمان DAAD با هدف تسهیل ارتباط بین محققان دو کشور هر ساله بورس های مختلفی ارائه می‌کند. داشتن پروپوزال و برنامه‌ی دقیق پژوهشی و همچنین دعوت نامه از دانشگاه و یا استاد میزبان در آلمان برای درخواست بورس الزامی است. امسال نیز همانند سال های گذشته مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان برنامه های بورس تحصیلی و تحقیقاتی برای دانشجویان، محققین و اساتید ایرانی ارائه می دهد.

اطلاعات بیشتر در خصوص سایر مدارک:

لیست برنامه ها و اطلاعات در خصوص مهلت درخواست

نحوه درخواست و اطلاعات بیشتر