بورس دوره های مدرک دو گانه دکتری ترددی میان فرانسه و ایران

این برنامه ویژه دانشجویان ایرانی دوره دکتری است که خواستار انجام پایان نامه خود به طور مشترک با یکی از دانشگاههای فرانسه می باشند واز سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و سفارت فرانسه در ایران تامین اعتبار می شود.

برنامه ی بورس دکتری دوگانه ترددی (رساله کوتوتل) میان فرانسه و ایران، امکان دریافت دو مدرک مجزا، یکی صادر شده از دانشگاه ایرانی و دیگری از دانشگاه فرانسوی را فراهم می آورد.

طی دوره ی 12 ماهه ی این بورس، هزینه های شش ماه اول بر عهده طرف فرانسوی و 6 ماه دیگر بر عهده ایران خواهد بود.

اطلاعات تكميلي را از طريق سايت سفارت فرانسه مطالعه فرماييد.