تخصيص گرنت معاونت امور بين­ الملل براي مشاركت در برنامه افق 2020

معاونت امور بين­الملل در پي شناسايي و معرفي هرچه بيشتر فرصت­ها و برنامه­هاي همكاري با دانشگاه­ها و موسسات علمي معتبر خارج از كشور و جذب منابع مالي خارجي است. از جمله معتبرترين اين منابع، برنامه افق  2020 اتحادیه اروپا كه بزرگ‌ترین برنامه تحقیق و نوآوری در اتحادیه اروپا بوده و بودجه‌ای بالغ بر 110 میلیارد یورو به آن تخصيص داده شده است. مهم ترين عامل موفقيت در اين برنامه تشكيل گروه تحقيقاتي و ايجاد شبكه بين المللي توانمند در راستاي فراخوانهاي اين برنامه است. همچنين، معاونت امور بين الملل از گروه هاي تحقيقاتي كه در اين راستا اقدام كرده و با تهيه پروپوزال در فراخوانهاي اين برنامه شركت كنند حمايت مالي و معنوي انجام خواهد داد. جزييات بيشتر در اين خصوص به شرح زير تقديم مي­شود.

رديف محتوي نام فايل
1 گام­هاي عملياتي شركت در پروژه هاي افق 2020 H2020_Roadmap
2 معرفي يك صفحه­اي برنامه افق 2020 Horizon 2020_One Page Presentation
3 معرفي كامل برنامه افق 2020 تهيه شده توسط اتحاديه اروپا Horizon 2020_Standard Presentation
4 انيميشين معرفي برنامه افق 2020 https://prezi.com/embed/dycpimkrkgml/
5 دستورالعمل گام به گام با توصيه­ هاي عملياتي براي مشاركت در برنامه افق 2020 تهيه شده توسط معاونت امور بين­ الملل Intro_H2020_AUT