دعوتنامه برای مهمان خارجی

اعضاي هيأت علمي براي ارسال دعوتنامه (Invitation Letter) رسمي از سوي دانشگاه براي مهمان خارجي خود مي توانند اطلاعات زير به ايميل دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي ارسال فرمايند و براي پيگيري با شماره 64543532 تماس حاصل فرمايند.

نام و نام خانوادگي ميهمان

سمت ميهمان

دليل حضور/ دعوت

عنوان كارگاه/ نشست/ برنامه 

تاريخ حضور