فراخوان بنياد فولكس واگن در خصوص حمايت از پژوهش هاي مرتبط با كرونا

فراخوان بنياد فولكس واگن در خصوص حمايت از پژوهش­هاي علمي مرتبط با بحران كرونا، آثار و چالش­هاي اجتماعي مرتبط با آن

بنياد فولكس واگن آلمان با انتشار فراخواني از برنامه اين بنياد به منظور حمايت مالي از پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط با بحران كرونا و چالش­هاي اجتماعي پيرامون آن خبر داده است.

در شرايط فعلي و همه گيري بيماري ناشي از ويروس كوييد-19، بنياد فولكس واگن از پروژه­ هاي تحقيقاتي در كليه رشته ها (از جمله رشته هاي فني-مهندسي، علوم و علوم انساني و اجتماعي) كه نه تنها مستقيماً به غلبه بر اين بحران كمك ميكنند بلكه ميتوانند حركتي در راستاي غلبه بر چالش هاي اجتماعي ناشي از اين بحران در ميان مدت و بلند مدت فراهم كنند، حمايت مي كند.

پروژه­ هاي تحقيقاتي كلاسيك در مورد مطالعات ويروسي يا درمان بيمارهاي ويروسي و نيز پروژه هاي تحقيقاتي در مقياس بزرگ (شامل توليد ملزومات پزشكي و غيره) يا پروژه هاي زيرساختي شامل اين حمايت نخواهند شد.

ميزان حمايت مالي:

گرنت هاي كوچك: حمايت از پروژه هاي مشاركتي براي آزمايش يا گسترش رويكردها و نظريه هاي علمي جديد

ماژولهاي ديگر: براي پروژه هاي تحقيقاتي كه هم اكنون نيز از اين بنياد حمايت مالي دريافت مي كنند.

متقاضيان مي توانند مبلغ كلي 120.000 يورو را براي بازه زماني حداكثر 18 ماهه (با پوشش كليه هزينه هاي پروژه) براي انجام پروژه هاي مشاركتي با همكاري حداكثر 3 نفر درخواست كنند.

شرايط كلي:

  • هدف اصلي اين حمايت مالي، بيشتر استادان و محققين پسادكتري مشغول به كار در دانشگاه­ها يا موسسات تحقيقاتي غيردانشگاهي (خارج از دانشگاه) مي­ باشد.
  • پروپوزال بايد توسط متقاضي مشغول به كار در موسسات آلماني ارسال شود.
  • از مشاركت محققان خارجي در پروژه استقبال خواهد شد.
  • هر متقاضي و عضو تيم تنها بايد در يك پروپوزال ارسالي مشاركت داشته باشد.

آخرين مهلت ارسال آثار تحقيقاتي: 4 ژوئن 2020

اطلاعات تكميلي در خصوص نحوه ارسال پروپوزال و مستندات لازم >> اينجا و اينجا

پرسش در خصوص شرايط درخواست:

علوم طبيعي و زندگي: Dr. Pavel Dutow- dutow@volkswagenstiftung.de

علوم انساني:Dr. Maximilian Räthel- raethel@volkswagenstiftung.de

علوم اجتماعي:Dr. Hanna Wielandt- wienlandt@volkswagenstiftung.de

پرسش در خصوص امور اداري: Catharina Altevagt- altevogt@volkswagenstiftung.de