نشست با دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک لوزان سوئیس (EPFL)

نظر به بسط همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و توجه به تبادل دانشجویان برای دوره‌های کارآموزی و کوتاه‌مدت، این دانشگاه در تابستان جاری تحت عنوان برگزاری واحد درسی مشترک میزبان جمعی از دانشجویان فعال در حوزه محیط‌زیست از دانشگاه پلی تکنیک لوزان سوئیس (EPFL) بوده و در خاتمه این فعالیت نشستی به منظور ارائه دستاوردهای آنان از پروژه هایی که به صورت عملی و یا با هدایت مشترک اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پلی تکنیک لوزان انجام شد برگزار نمود.