همايش راهكارهاي همكاري با آزمايشگاه سزامي

مركز مطالعات و همكاري­هاي علمي بين ­المللي به عنوان دبيرخانه پروژه سزامي در ايران در نظر دارد همايشي با عنوان راهكاري همكاري با آزمايشگاه بين ­المللي سزامي را در تاريخ 15 بهمن ماه 1402 با هدف ارائه راهكارهاي لازم جهت پذيرش درخواست زمان انجام آزمايش ((beam time و حضور اعضاي هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي در آزمايشگاه هاي مربوطه و انجام آزمايش و انتشار دستاوردهاي علمي مقالات تراز اول برگزار كند. علاقمندان مي توانند براي دريافت لينك شركت در برنامه و ثبت نام به وبسايت همايش مراجعه كنند.