مدیریت همکاری های علمی و بین المللی

کارگاه مشترک دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری بنیاد پژوهش آلمان


دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف تسهیل روند انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک اقدام به برگزاری کارگاهی با همکاری بنیاد پژوهش آلمان (DFG) در تاریخ ۳ و ۴ مهرماه ۱۳۹۵ نمود. کارگاه با حضور و همکاری نمایندگان بنیاد پژوهش آلمان، موسسه تبادلات آکادمیک آلمان(DAAD)  ، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(INSF) و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

گزارش تصویری