فراخوان تبادل دانشجو با دانشگاه آلتينباش تركيه

شرایط

 • دانشجویان مشغول به تحصیل بايد حداقل دو ترم را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذرانده باشند.
 • دانشجویان در مدت تحصیل خود بايد در هر دو دانشگاه ثبت نام شده باشند.
 • داشتن حداقل معدل 16 الزامی است.
 • اين برنامه براي نیمسال اول سال تحصیلی 2022-2023 خواهد بود.

Requirements:

 • Strong verbal and written communication skills
 • Solid understanding of social media
 • Writing, speaking, and organization skills
 • Proficient with Microsoft Office Programs
 • Solid understanding of youth markets
 • Energetic and creative
 • Hard-working and team-oriented
 • Excellent verbal and written communication skills in English
 • Curious, creative, social native, proactive, result-oriented, ability to multitask

مدارک لازم:

 • انگيزه نامه 300 كلمه اي براي شركت در برنامه (Statement of Purpose)
 • مدرک زبان برای شرکت در این برنامه، مدارک قابل قبول:

مدارك فوق را تا تاريخ 1 خردادماه 1401 مي توانيد به نشاني ايميل npishbin@aut.ac.ir ارسال نمایید.

براي پرسش هاي بيشتر با ايميل هاي incoming@altinbas.edu.tr و hasan.yucel@altinbas.edu.tr در دانشگاه آلتينباش نيز مي توانيد در تماس باشيد.