سخنران سمت عنوان سخنراني فایل ارائه
آقای دکتر امیر گل­ رو مدیر همکاری­های علمی و بین ­المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نقشه راه همكاري با همتايان چيني براي اعضاي هيئت علمي دريافت فايل
آقاي مهندس ميلاد ژاله رفعتي نماينده تيم پژوهشي موسسه نانومهندسي سطح دانشگاه تهران فرصت هاي دريافت اعتبار تحقيقاتي در كشور چين دريافت فايل