سخنران سمت عنوان سخنراني فایل ارائه
آقای دکتر امیر گل­ رو مدیر همکاری­های علمی و بین ­المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه گروه هاي تخصصي تشكيل شده در كارگروه
آقاي حسين درويشي متولي سركنسول ايران در گوانگجو روش هاي همكاري با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي جنوب چين دريافت فايل