امكان همكاري شركت هاي دانش بنيان دانشگاه با دانشگاه پلي تكنيك سن پترزبورگ

 

در چارچوب برنامه­ هاي كنسرسيوم 5 دانشگاه صنعتي كشور (UT5)، دانشگاه علم و صنعت ايران به عنوان هماهنگ ­كننده تعاملات فناورانه با دانشگاه پلي­ تكنيك سن­ پترزبورگ و شركت­ هاي زايشي (اسپين آف) آن، امكان همكاري در حوزه­ هاي تخصصي را براي ارائه خدمات مشاوره تخصصي و پشتيباني علمي شركت­ هاي دانش بنيان توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير، را با حمايت مركز تعاملات بين­ المللي علم و فناوري معاونت علمي فناوري رياست جمهوري فراهم كرده است.

از اعضاي هيأت علمي مايل به همكاري با شركت­ هاي دانش بنيان طرفين در قالب ارائه مشاوره تخصصي و راهبردي علمي و فني در اين حوزه ها تقاضا مي گردد، اطلاعات خود را شامل نام و مرتبه علمي و رشته تخصصي، حوزه تخصصي و عنوان پروژه يا موضوع كاري (مطابق با جدول) حداكثر تا تاريخ 30 خردادماه 1401 به نشاني intrel@aut.ac.ir  ارسال فرمايند.