سخنرانی به زبان انگليسي با موضوع:

1DATA: An Introduction to Data Science in Computational Comparative Medicine Using Intelligent Recommender Systems

ميزبان: دكتر مصطفي عباس زاده، استاديار دانشكده رياضي و عوم كامپيوتر، دانشگاه صنعتي اميركبير

سخنران: دكتر مجيد جابري دوركي، استاد رياضى دانشگاه دولتي كانزاس، ايالات متحده

سه شنبه 4 مردادماه 1401، ساعت 19:00

Dr. Majid Jaberi is an associate professor of mathematics and data science who specializes in comparative medicine at Kansas State University (K-State) Olathe. He is also an affiliated researcher with the Johnson Cancer Research Center at K-State. His research broadly involves mathematical data science, machine learning, and computational modeling of biological and epidemiological systems. He earned a bachelor’s degree in mathematics from the University of Isfahan, and a master’s degree in applied mathematics from Amirkabir University of Technology. He also holds a Ph.D. in mathematical biology from the University of Laval in Canada.