بورسیه تحصیلی کشور هندوستان 2022- (ICCR)

با عنایت به برنامه مبادلات فرهنگی، علمی و آموزشی میان جمهوری اسلامی ایران و دولت هندوستان و پیرو مذاکرات سازمان اموردانشجویان و وزارت امور خارجه با همتایان خود در کشور هندوستان، با اعطای تعدادی بورس تحصیلی در رشته‌های مختلف در مقاطع تحصیلات تکمیلی برای سال تحصیلی 20232022 موافقت نموده است. متقاضيان تا پايان وقت اداري روز 10 ارديبهشت ماه 1401 فرصت دارند تا در سامانه مدارك خود را بارگذاري نمايند.

براي اطلاعات بيشتر، به اطلاعيه مربوطه در سايت سازمان امور دانشجويان وزارت عتف مراجعه فرماييد.