مدرسه زمستانه بين المللي در حوزه Industry 4.0

دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان يكي از اعضاي گروه 5 دانشگاه صنعتي كشور (UT5) با همكاري دانشگاه Zhaw كشور سوئيس، در نظر دارند، يك مدرسه زمستاني دو روزه با موضوع Industry 4.0 در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 13 و 14 دي ماه 1401 برگزار كنند.

اطلاعات دوره:

Industry 4.0 يكي از جديدترين مباحث در صنايع توليدي است كه با گسترش بيش از پيش فناوري هاي ديجيتال، به عنوان رويكرد آينده سيستم هاي تصميم گيري غيرمتمركز و هوشمندسازي كارخانه ها به كار گرفته خواهد شد. در اين دوره با همكاري متخصصان و دانشگاهيان ايراني و سوئيسي، يك نماي كلي از نقش ديجيتالي كردن صنايع، كلان داده ها، سيستم هاي توليد فيزيكي- سايبري، ربات ها، همكاري ربات ها و انسان در فرآيند توليد، هوش مصنوعي، اينترنت اشيا و تمام فناوري هاي مربوط به Industry 4.0 ارائه مي شود.

اين دوره شامل 2 روز و مشتمل بر 8 سخنراني، به همراه يك جلسه به صورت پخش زنده از كارخانه هوشمند آموزشي پياده سازي شده در دانشگاه ZHAW است. مخاطبان اين دوره دانشگاهيان و متخصصان شاغل در صنايع در حيطه هاي مهندسي مكانيك، مهندسي صنايع، مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر هستند.

دوره به صورت مجازي و به زبان انگليسي است و هزينه شركت در آن براي اعضاي هيأت علمي 1 ميليون تومان و دانشجويان 500 هزار تومان خواهد بود.

مدارك لازم:

رزومه به زبان انگليسي و انگيزه نامه به زبان انگليسي

داوطلباني كه داراري مدرك زبان انگليسي باشند در الويت قرار خواهند گرفت.

مهلت ثبت نام تا 18 آذرماه 1401 در نظر گرفته شده است.