فرصت كارآموزي در دانشگاه کچ ترکیه

 

مطابق با فراخوان اعلام شده، دانشگاه کچ تركيه برای نیمسال دوم سال تحصيلي 1401-1402 یک دانشجو براي گذراندن کارآموزی می پذیرد. اين فرصت مختص دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد بوده و امتياز اضافه براي متقاضيان داراي معلوليت در نظر گرفته خواهد شد. اين دانشجويان کمک مالی برای اسکان و زندگی در دوره کارآموزی خود دریافت خواهند كرد.

مدت زمان دوره کارآموزي بین 2 تا 12 ماه خواهد بود، اما مدت زمان آن بسته به درخواست دانشجو مي تواند متغير باشد.

براي پرسش هاي بيشتر با سركار خانم دكتر پيش بين از طريق npishbin@aut.ac.ir در ارتباط باشيد.