برنامه كارآموزي E3 اكول پلي تكنيك لوزان براي تابستان 2022

برنامه كارآموزي (E3 EPFL Excellence in Engineering Summer Internship Program) اكول پلي تكنيك لوزان، ويژه دانشجويان مقاطع كارشناسي (پس از پايان سال دوم) و كارشناسي ارشد، در تابستان سال 2022 برگزار خواهد شد.

در ابن برنامه، فرصت يادگيري فشرده در حوزه پژوهش براي دانشجويان سراتاسر جهان، طي 8 تا 12 هفته خواهد بود.

اين برنامه همراه با تامين هزينه هاي سفر، اقامت و مخارج ماهانه خواهد بود.

مهلت ارسال درخواست (از طريق پورتال) براي شركت در برنامه اول دسامبر 2021 برابر با 10 آذرماه 1400 است.

براي اطلاعات بيشتر در خصوص اين برنامه، پوستر و وب سايت برنامه را مي توانيد مشاهده كنيد.