فراخوان سازمان جهاني آموزشي، علمي، فرهنگي اسلامي براي جذب متخصص در زمينه بيوتكنولوژي صنعتي

سازمان مركزي آيسسكو در فراخوان اخير خود در سال 2023 اعلام كرده است كه براي چند پست سازماني از بين افراد متخصص و صاحبنظران ايراني در زمينه Industrial Biotechnology نيرو جذب مي كند. مراحل مصاحبه، بررسي و انتخاب روزمه هاي متقاضيان، از طريق دفتر منطقه اي اين سازمان صورت مي گيرد. و متقاضيان پس از طي مراحل قانوني و ضوابط و مقررات جمهوري اسلامي ايران در آن سازمان مشغول به كار خواهند شد.

متقاضيان، شرايط و پيش نيازهاي لازم براي پذيرش را در اينجا مي توانند ملاحظه كنند. واجدين شرايط مي توانند درخواست خود را همراه با  مدارك مورد نياز از طريق ايميل به نشاني intrel@aut.ac.ir ارسال فرمايند. مهلت ارسال مدارك تا 30 مردادماه 1402 است.