مدیریت همکاری های علمی و بین المللی

دومین فراخوان مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و بنیاد ملی علوم طبیعی چین

دومین فراخوان مشترک صندوق (INSF) و بنیاد چین (NSFC) با هدف حمایت از ۱۵ طرح پژوهشی مشترک در سه زمينه فیزیک  (Physics شیمی (Chemical Sciences علوم زمین (Geosciences) از تاريخ 4 خردادماه تا 3 مرداد 1401، اعلام شده است. در اين برنامه مشترك، حداکثر حمایت برای پژوهشگران ایرانی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای حداقل يك سال و حداکثر سه سال در نظر گرفته شده است.

    برنامه زمانی فراخوان

    • آغاز فراخوان: ۴ خرداد ۱۴۰۱
    • پایان مهلت ارسال طرح‌های پژوهشی: ۳ مرداد ۱۴۰۱
    • اعلام نتایج نهایی: نیمه دوم آبان ۱۴۰۱
    • آغاز پروژه‌های پژوهشی: بهمن ۱۴۰۱

اعضاي هيأت علمي مايل به اطلاع از ضوابط و دريافت نمونه فرم هاي طرح هاي مشترك، مي توانند صفحه مربوطه در وبسايت صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور را ملاحظه نمايند.