مدیریت همکاری های علمی و بین المللی

نخستین فراخوان مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و بنیاد علم روسیه

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) و بنیاد علم روسیه (RSF) در نخستین فراخوان مشترک خود از حداکثر ۲۰ طرح پژوهشی مشترک در زمینه‌های علمی زیر حمایت خواهند کرد:

  • Life sciences (excluding research in medicine and agricultural sciences)

General biology –

Physico-chemical biology –

Ecology (environmental protection- Chemical ecology) –

  • Material sciences

Fundamental problems of the formation of new materials – 

 – Multiscale computer modeling of the structure and properties of complex chemical systems and materials

  • Health research (pre-clinical studies only)

Cancer studies –

Diabetes research –

Neurodegenerative diseases –

Infectious diseases –

زمان دریافت طرح پيشنهادي متقاضیان در ایران و روسیه از تاریخ ۵ تیر تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ است. حداقل مدت زمان اجرای طرح پژوهشی در قالب این فراخوان یک سال، و حداکثر سه سال براي 20 طرح منتخب است و هركدام حداكثر مبلغ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال را دريافت خواهند كرد.

برنامه زماني:

آغاز فراخوان: ۵ تیر ۱۴۰۲

پایان مهلت ارسال طرح‌های پژوهشی: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

اعلام نتایج نهایی: نیمه اول آذر ۱۴۰۲

آغاز پروژه‌های پژوهشی: دی ۱۴۰۲

علاقمندان براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص فراخوان، فرم­ها و بارگذاري طرح خود در سامانه صندوق مي توانند به صفحه مربوط مراجعه كنند. به علاوه، متقاضیان می توانند جهت یافتن متخصصان روسی از سامانه موجود در کشور روسیه استفاده نمایند.