فراخوان طرح های پژوهشی مرکز مطالعات و همکاری های علمی و بین المللی برای سال 1400

به اطلاع کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور می رساند که مرکز مطالعات و همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای دستیابی به رسالت خود در حوزه علم و ارتقای سطح عملکرد و سرانه علمی کشور، از طرح های پژوهشی بنیادین و راهبردی که دارای ظرفیت های بالقوه برای رفع معضلات و مشکلات کشور باشند حمایت می کند.

علاقمندان می توانند پس از بررسی الویت های پژوهشی این مرکز در زمینه های مختلف، فرم پیشنهاد پژوهشی خود را در سامانه مدیریت جامع پژوهش (کایپر) دریافت، تکمیل و ارسال نمایند.