برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه علمی کاربردی دارمشتات

شرایط 

  • دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی می بایست حد اقل دو سال از تحصیل خو را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذرانده باشد. 
  • دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد صرفاً در ترم دوم یا سوم تحصیلی خود می‌تواند از این فرصت استفاده نماید.

رشته‌های مورد پذیرش: کلیه رشته های موجود در دانشگاه مقصد

طول مدت دوره: یک ترم 

شروع ترم: بهار 2023

مهلت ارسال مدارك : 18 مهر 1401

لطفا كليه اطلاعات دقيق مطالعه شود در صورت ابهام و هرگونه سوال با كارشناس مسئول اين برنامه خانم دهقاني از طريق شماره 64545414 تماس حاصل فرمایید